Lyrics

«Strala»
Ляцела страла дай удоль сяла,
Убіла страла добра молайца!

Ляцела стряла дай ўздож сяла,
Ой-лі, ой лёлі, дай ўздоўж сяла.
Убіла стряла добра молайца,
Ой-лі, ой лёлі, добра молайца.
Па тым молайцу, плакаць некаму,
Ой-лі, ой лёлі, плакаць некаму.

Прыляталі яго сёстры-ластушкі,
Ой-лі, ой лёлі, сёстры ластушкі.
Першая села на галовачцы,
Ой-лі, ой лёлі, на галовачцы.
Другая села ў белых ножачках,
Ой-лі, ой лёлі, ў белых ножачках.
Трэццяя села на шыром сэрцэ,
Ой-лі, ой лёлі, на шыром сэрцэ.

Што й галовачка – той сястра яго,
Ой-лі, ой лёлі , то сястра яго.
У белых ножачках – то жанка яго,
Ой-лі, ой лёлі, то жанка яго.
На шыром сэрцэ – то мамка яго,
Ой-лі, ой лёлі, то мамка яго.

(народны/А.Грахоўская)

“РБ” (“Раскідай, божэ…”)
Раскідай, божэ,бацьковы копы по коло(су),
Раскідай, божэ,бацьковы копы по коло(су),
Што ён раскідаў маю косаньку по плечах,
Што ён раскідаў маю косаньку по плечах, по волосу, раскідаў.

Ай на гары-то каласіцца жыто,
Ай на гары-то каласіцца жыто.

Ой валы мае палавенькія, чаго ж вы не гарэце,
Летанькі ж мае маладзецкія, чаго ж вы марна йдзеце.
Ой коні мае дый вараныя, дый ж жалезныя путы,
Ой каб жа не ты, люба дзеўчына, то не быў бы я тута.
Ой валы мае палавенькія, чаго ж вы не гарэце,
Летанькі ж мае маладзецкія, чаго ж вы марна йдзеце.
… палавенькія . не гарыце летанькі маладзецкі, марна йдзеце.

Дробны пташачкі невялічкія, што й на прысцежак скачуць –
Дурна дзеўчына неразумная, што па молайцу плача.
– А не я плачу, а не я тужу, самі слёзанькі льюцца,
Ад міленькага лісточкі ня йдуць, ад нялюбага шлюцца.
Ой узыйдзі-узыйдзі ясны месячык, як млыновае кола,
Перагавары люба дзяўчына да мяне адно слова.
… узыйдзі-узыйдзі месячык , як кола … любая дзеўчына

Ай на гары-то каласіцца жыто,
Ай на гары-то каласіцца жыто.

(народны/А.Грахоўская)

“Чырвоная каліна”
Чырвоная каліна, ой,
Чырвоная каліна,
На куста нахілена.

На куста нахілена, ой
На куста нахілена,
Дзе дзяўчына гуляла.

Дзе дзяўчына гуляла, ой
Дзе дзяўчына гуляла,
Цвет каліну ламала.

Цвет каліну ламала, ой
Цвет каліну ламала,
Да й лічанька раўняла.

Гой-лі, чырвона каліна,
Гой-лі, гуляла дзяўчына,
Гой-лі, лічэнька раўняла,
Гой-лі, косаньку часала .
Гой-лі, каліну ламаці,
Гой-лі, красачцы спадаці,
Гой-лі, слязьмі заліваці,
Але буду я скакаці!
….
– Ці ж я буду такая, ой
Ці ж я буду такая,
Як каліна жаркая?

– Будзеш, донечка, будзеш, ой
Будзеш донечка будзеш,
Пакуль у мяне будзеш.

А як пойдзеш ад мяне, ой
А як пойдзеш ад мяне,
Спадзе красачка з цябе.

Спадзе з каліны раса, ой
Спадзе з каліны раса,
З цябе, донечка, краса.

Свякроў нявехну лае, ой
Свякроў нявехну лае,
Паваду пасылае.

– Я па воду не пайду, ой
Я па воду не пайду,
Бо я броду не знайду.

Няпоўна вядро брала, ой
Няпоўна вядро брала,
Слёзкамі далівала.

Чырвоная каліна, ой,
Чырвоная каліна,
На куста нахілена.

Гой-лі, чырвона каліна,
Гой-лі, гуляла дзяўчына,
Гой-лі, лічэнька раўняла,
Гой-лі, косаньку часала .
Гой-лі, каліну ламаці,
Гой-лі, красачцы спадаці,
Гой-лі, слязьмі заліваці,
Але буду я скакаці!
….
Буду я скакаці, танцы граці,
Буду я скакаці, танцаваць, іграці!

(народны/А.Грахоўская)

“Ой, пад гаем”

Ой, пад гаем зеляненькім
Рвала дзеўка лён драбненькі.
Брала-брала, прыбірала,
Пры дарозе тонка слала.

На гарэ лён,
На гарэ лён, белы кужаль, кужаленькі.
Не з кім табе,
Не з кім табе лён ірваці, лёг ірваці.

З свёкрам стаці,
З свёкрам стаці лянок браці, лянок браці,
Ой не бранне, ой не бранне гараванне, гараванне.

З свякровай стаці,
З свякровай стаць лянок браці, лянок браці,
Ой не бранне, ой не бранне гараванне, гараванне.

З залоўкай стаці,
З залоўкай стаць лянок браці, лянок браці,
Ой не бранне, ой не бранне гараванне, гараванне.

З мілым стаці,
З мілым стаці лянок браці, лянок браці,
Ой да бранне, ой да бранне мілаванне, мілаванне.

Ой, пад гаем зеляненькім
Рвала дзеўка лён драбненькі.
Брала-брала, прыбірала,
Пры дарозе тонка слала.

(народны/А.Грахоўская)

“Кумаванне”
Ой, дзве кумы куміліся,
Кумулячкі мае.
Ой, дзве кумы куміліся,
Кумулячкі…

Дзе бяроза вянок завівае,
Там тваю душу з маёй касою,
Ды заплятае.
Месяцам убірае, зорамі здабляе,
Месяцам убірае, зорамі здабляе.

У зялёны луг збіраліся,
Вяночкі завіваць. У зялёны луг збіраліся,
Вяночкі …

Дзе бяроза вянок завівае,
Там тваю душу з маёй касою,
Ды заплятае.
Месяцам убірае, зорамі здабляе,
Месяцам убірае, зорамі здабляе.

Ой, дзве кумы куміліся,
Кумулячкі мае.
Ой, дзве кумы куміліся,
Кумулячкі…

(народны/А.Грахоўская)

“Там, за гарой” (веснавы мікс)
Там, за гарой,
там, за гарой за камяной

Вол бушуе, вол бушуе,
Вол бушуе вясну чуе, воран крача – сыра хочу
Воран крача – сыра хоча, дзеўка плача -замуж хоча.
Не бушуй волік пойдзеш у поле, пойдзеш у поле наарэшся,
Не плач дзеўка замуж пойдзеш, замуж пойдзеш нажывешся.

Ой, вясна- вясеначка, дзе твая красеначка,
Ай, на вулку не выходзе танок не выводзе.

Ой, чырачка-пташачка, не залетай далечко
Не залетай далечко, не занось майго венчыка
Бо мой венчык барвенчык, бо ён ужо мне патрэбчык.
Ой, чырачка-пташачка, не залетай далечко

Весна дзе бувала, у лесе зімавала,
Што ты там рабіла, дзе вясна бувала.
Гарод гарадзіла, красачкі садзіла,
вяночкі круціла -а!

Вясна-красна што ты нам прынесла,прынесла,
З карабоў жыта выгрэбла, выгрэбла, выгрэбла,
Ды венічкам вымела, вымела, вымела.

Благаславі Божа, вясну клікаць!
Зіму праважаць, лета дажыдаці!
Вылеці сіза галка, вынесь ключы,
Замкні халодну зіму, адмкні лета!
Благаславі, Благаславі Божа!

Весна дзе бувала, у лесе зімавала,
Што ты там рабіла, дзе вясна бувала.
Гарод гарадзіла, красачкі садзіла,
вяночкі круціла -а!

Гэй! Вясна-красна! Што прынясла?
Ой прынясла радасці,
Гэй! Вясенначка! Развесялі
Ўсе вулачкі, прыталачкі, Гэй!
Вясна! Красна! Вясенначка!

(народны)

“BY CRY”
Калі сэрца ў грудзях заглынаецца стучыць,
Калі вецер з валасоў выткаў тоненькую ніць,
Ты адчуеш моц зямлі, неба веліч убачыш ты,
Ты адчуеш моц зямлі, тут дзяды твае жылі!

Благаславі Божа, Прячаста Мацерь,
Благаславі Божа наш адзіны край!

Не крычы,
Не енчы,
Не маўчы,
А пой!
Гукам вечным
Супыні адстой!
З раба божага,
З галавы, з горла, з ліца,
З рук, ног, нутра…
Прысьвятое грай –
BY CRY!
Сьвятое грай, прысьвятое!
BY CRY – Сьвятое грай, прысьвятое!
BY CRY – Сьвятое грай!!!

(Віктар Старухін, Марыя Сазонава)

“Душа-яліна”
Хай гарыць душа мая, яліна,
Ветрамі разорваная песня твая.
Бессаромна крыкамі надарвана –
Дыхай! Цягні!
У далёкі крывы шлях ісці!

А-і-яй! Неба, ты мяне чакай!
Разаллюся яварам, туманамі.
А-і-яй! Сон травы з мяне збірай
Лёгкімі, цёплымі ранамі!
Мамачка мая, ты золыта-золыта
Не аддавай мяне ты сёлета.
Я некранутая дыхала, дыхаю,
У горачы-роспачы маю душу.
Сонцам залітае, небам амытае
Маё каханне.
Не замутнёная, не абгарэлая
Доля мая.

(сл. А.Грахоўская/народныя)

“Наша прызнанне”

Ад гоману бароў, ад крыку журавоў

Уздымаецца журба ў неба тужліва.

У неба жураўліна, аксамітна-сіня.

Чутна роспач дня ў небе тужлівым,

Чутна горыч дня ў небе журлівым

Сёлетнім днём час мінае забыццём

Няма куды дзецца, няма нам месца.

Самотныя крокі. Блытаем дарогі.

Самотныя танцы. Няма куды падацца.

Сёлетнім днём міне горыч забыццём

Нам знойдзецца месца,

Вытрымае сэрца.

Наша прызнанне не мае спачування

Да нашых жаданняў, хваляванняў

 

Паляцелі водблескам света,

Ляцелі  ўпоперак  леты,

Ляцелі ў чыстае неба свой

Крык, пакідаючы ў вырай.

 

Носім у сабе мы свет

І ня важна загінем,ці не.

Не літуем мы не сябе,

Нікога з любых, ды родных.

Упарта і проста ідзем наперад,

Хай гоніць нехта.

Хваліць, хай хлусіць,

Хай ганіць.

Мы йдзем наперад.

Наша прызнанне не мае

Да нашых сэрц спачування,

Да нашых цёмных жаданняў,

Да нашых светлых чаканняў.

Вакол усё цёмна, але

Не  ўсё роўна, бо мы

Мы йдзем упарта наперад!

 

Носім у сабе свет і ня важна згінем, не

Мы ўпарта йдзем наперад, хай жа нам ня вераць.

Не літуем сябе, ні блізкіх, ні родных,

Хай нехта нас хваліць, хлусіць, ганіць,маніць.

Наша прызнанне не мае спачування

Да нашых жаданняў, хваляванняў.

Навакол усё цёмна, але ці не ўсё роўна

Ідзем мы за зоркай, хай нам і горка! 

(сл. А.Грахоўская/Я.Райніс)

“Пустазелле”

Узыходзiць з падзямелля.

Мае назву – Пустазелле.

Не кахаюць гэта смецце,

Iрвуць i топчуць ва усiм свеце.

Пустазелле

Марыць пра вяселле.

Цягнецца да сонца.

Рыдае бясконца.

Тут карысныя раслiны.

Людзi дзеля iх гнуць спiны.

Шнар псуе пейзаж зусiм,

Жыць перашкаджае ўсiм.

Дожджык капае на градку.

Палiвае зямлю матку,

Каб былi шчаслiвы дзецi –

Усе раслiны на планеце!

 (Сяргей Стэц)

 

“На калінавым масце”

На калінавым масце далячынь маіх надзей.
На калінавым масце, дзе хвалюе неба край.
На калінавым масце патані ў маёй красе.
На калінавым масце басанож душы губляць.

Хвалілася каліначка за ракою –
Ніхто ж мяне ня высячыць за вадой.
Абазваўся буен ветрык за ракою –
Ды я ж цябе ня высяку, ды зламлю.

Хвалілася Марусечку за скам’ёю –
Ніхто ж мяне не дастаніць за сталом.
Абазваўся Міколайчык за скам’ёю –
Ды я ж цябе хоць не вазьму – заручу.

(сл. А.Грахоўская/народныя)

“Я бегла”

Я бегла, я звала, гукала

Ды на плечы стон
На краю плясала, ды пытала,
Заплятая звон.
Па расе блукала,
Позіркам лунала,
Гойдалі думкі залатой чуллівасці
Не стрымаць ахвоты,
Зор чароўнах ноты
Неба прывабны света Гай!

На краю я летала
Вышывала чорну кроў
На краю занемагла
мая ўся любоў
На краю мой млечны подых
Гулам льецца, заліецца
На краю жывы мой рай
Радзімай здаецца!

(cл. А.Грахоўская/М.Сазонава)

“А ты ехаў”

А ты ехаў, ехаў
Чаму ў сваты не заехаў?
Ў мяне брат, у мяне тата
А я дзеўка не занята!

Як ты ехаў, то я спала,
Як ты крыкнуў, то я ўстала,
Як ты свіснуў на каня –
Я галоўку падняла!

Сёння, як былінка стала,
Тры дні хлеба ў рот не брала
І не піла я вады
Для тваяй выгоды.

А ты ехаў,
Чаму ў сваты не заехаў
Ў мяне хата белая,
А я дзеўка спелая!

Ты мінуў маю хаціну
Да другой спяшыў дзяўчыны
Ты аб’едзь цэлы свет
За мяне там лепшай нет!

А ты ехаў,
Чаму ў сваты не заехаў
У мяне гусі і цялушка
А я дзеўка весялушка!

(тэкст народны)

“Мне мала”
Хадзіла па цёмных, па чорных дарогах,
Па скрушных, па змрочных, сутонных дарогах.
Тужлівых, жахлівых, журботных, нягожых,
Пустошных, распусных, здзічэлых дарогах.
Млосных, міжвольных, гвалтоўных, напятых,
Напханых, панурых, грабежных, ірваных,
Змарнелых, цяжэрных, нячулых, бяздушных,
Крыклівых, бурклівых дарогах.

Няспынныя крокі цягнуць мае ногі
Па цёмным дарогам, раздоўбленых, новых.
Разбіцца аб звоны, зламаць усе дазволы,
Згубіцца ў часе, бэзавым садзе.

Хай гарыць яно ўсё гарам
Палымяным пажарам.
Чалавечае быццё – не жыццё,
Адно ныццё.
Мне мала света, мала неба,
Мала срэбра, волі, паветра!

Неба!!!

Бег майго сэрца без паўзы б’ецца
Па цёмных дарогах, раздоўбленых, новых.
Разбіцца аб звоны, зламаць усе дазволы,
Згубіцца ў часе, язмінавым садзе.

Хай гарыць яно ўсё гарам
Палымяным пажарам.
Чалавечае быццё – не жыццё,
Адно ныццё.
Мне мала света, мала неба,
Мала срэбра, волі, паветра!

Неба!!!

Хадзіла па чорных, па цёмных дарогах,
Сутонных, змарнелых, раздоўбленых, новых.
Разбіцца аб звоны, зламаць усе дазволы,
Згубіцца ў часе, стаць Божаю зданню,
Расці праз асфальты на вобмацак
Чуткімі снамі. Стаць ветрам.
Стаць воляй няўлоўнаю
Божаю гожаю!

Хадзіла па цёмных, па чорных дарогах,
Па скрушных, па змрочных, сутонных дарогах.
Тужлівых, жахлівых, журботных, нягожых,
Пустошных, распусных, здзічэлых дарогах.
Млосных, міжвольных, гвалтоўных, напятых,
Напханых, панурых, грабежных, ірваных,
Змарнелых, цяжэрных, нячулых, бяздушных,
Крыклівых, бурклівых, раз’юшаных, гучных.

(сл. А.Грахоўская)

“Ліпычка”
А ў гародзе ліпычка, кыра зылытая,
Лёлі мае, лёлюшкі, кыра зылытая.
А пад тою ліпыю Мар’ічка сідзела,
Лёлі мае, лёлюшкі Мар’ічка сідзела.
Мар’ічка сідзела, рушнік вышывала,
Лёлі мае, лёлюшкі рушнік вышывала.
Рушнік вышывала, свёкару даріла,
Лёлі мае, лёлюшкі свёкару даріла.
– А свёкарка-татычка, прімі мой падарычык,
Лёлі мае, лёлюшкі прімі мой падарычык.
– А Мар’ічка-дзетычка, пріму твой падарычык,
Лёлі мае, лёлюшкі пріму твой падарычык.

(Песня беларускага Падняпроўя)

“Ведзьміны вочы”

Чур Неба! Чур Зямля! Чур Зоры! Чур Луна!
А ты, акаянная, стой, ня з места!

Ой, на Купалле цёмныя ночы
Ой, выбір, божэ, ведзьміны воч(ы).
Ой, выбір, божэ, ведзьміны вочы,
Каб не хадзіла ў цёмныя ноч(ы).
Ой, на Купалле агонь гарыць
Аў нашых хлопцаў жывот …

Вядзьміца, лесавіца, шальная дзявіца адвяжыся, адкаціся, у маім двары не кажыся. Табе тутака не жыці, табе тутака не быці. Ступай у рэку на глыбоку, на асіну на высоку. Я закон прынімала, златой хрёст цалавала. Мне з табою вадзяніца не вадзіцца, не куміцца. Ступай ў лес да гаспадара. Ён цябе, шальная, ждаў, на мху пасцелюшку паслаў. І табе з ім спаць. Мяне хрышчону не відаць!

Ой, на Купалле агонь гарыць
Аў нашых хлопцаў жывот баліць.
Няхай баліць, дый хоць патухне,
Ой, няхай баліць, дый хоць апухне.

(тэкст народны)

“Купала”

Купала, купала, дзе начавала?
Купала, купала, дзе вячэрала?
У чыстым полі начавала я,
Белымі сырамі вячэрала я.

Купала, купала, што пад бок слала?
Купала, купала, чым запівала?
Шаўковую траўку пад бок я слала,
Зялёнае віно (піла).

Ой, Купала, купала, дзе ж ты начавала?
Ой, Купала, купала, дзе ж ты гарава-(ла)?
(словы народныя)

“Гімн”

У промнях галасоў тваіх,
У светлых позірках вачэй людскіх
Красуецца зямля мая
Высокім подыхам святога дня!

Туманнажураўліная,
Драмліваслынна птушкакрылая,
Крамешна пушча тугкая,
Чаротнакрохка сізагулкая!

Русавую косу ты заплятай,
Зіхоткімі травамі прыбірай.
У вачах сініх-сініх неба край,
Шалёнае сэрца не загасай.

Магутнасцю волатаў уставай,
Асілкавай мужнасцю набрыняй.
У брутаўскай велічы крыку згай.
Руплівае сэрца не прадавай!

З рахманых, ледзьве чутных слоў,
З крамяных подыхаў адчайных сноў
Гадуецца Зямля мая
І трызніць любасцю чароўна дня.

Арына-плакуння, Васіль – капельнік,
Сымон – зілота, Кір’ян – пустэльнік,
Ганна- прарочыца, Анісся – паразуха,
Настасся – посніца, Фядосся – калосніца,

Марк – ключнік, Захар – сярпоўнік,
Цімафей – паўзімнік, Герасім – грачэўнік,
Фёдар – жытнік, Лукер’я – каморніца,
Мітрон – ветрагон, Радзівон – ледалом.

Агата, Фядося, Арына, Макрыда,
Дарка, Кастусь, Вінцук, Ядзвіга,
Рася, Сяржук, Сямён, Альжбета,
Ганна, Ляксандра, Язэп, Алена,

Зміцер,Вячка, Панас, Антося,
Януш, Франак, Аўгіння, Хвядося,
Тэкля, Піліп, Кася, Лявон,
Марыля, Кандрат, Сымон!

У промнях галасоў тваіх,
У светлых позірках вачэй людскіх
Красуецца зямля мая
Высокім подыхам святога дня!

Палынная, язьмінная,
Гушчарнарынна, дрыгваплынная.
Крынічная, клякотная,
Чаборнасівая, маркотная!
(сл. А.Грахоўскай)

“ЗАМОВА”

(Супраць ліхога вока)
Госпадзі, баславі, Госпадзі, пасабі!
Ад прысух, ад нетух,
Ад урокаў, ад парокаў,
І дзвенаццаці цароў,
І дзвенаццаці каралёў,
І дзвенаццаці прысух,
І дзвенаццаці нетух.
І адкуда вы прыкаціліся?
І на што вы спахваціліся?
Ілі на радасьцях?
Ілі на завісьцях?
Ілі на спорных?
Ілі на вздорных?
Ад красных дзявіц,
Ад удалых маладзіц,
Ад старых старыкоў,
Ад маладых маладцоў,
І ад перважонца,
І ад другажонца,
І ад чорнага глаза,
І ад чорнага, падзадорнага,
І з боку сматрашчага,
З боку захадзяшчага.
Вам тут не быць, не жыць,
Прыткі прыстаўкі!
Ідзіце вы на мхі, на балота,
На гнілыя калода,
На леса дрэмучыя,
На места тапучыя,
Там ваш род-племені,
Явства сахарныя,
А рабу Івану добрага здароўя.

(Тэкст- запісаны ў в.Нікіціна Панікольскай вол. Бельскага п. ад М.Дзмітрыевай.
БНТ “Замовы”)

 “ПАД ДУБАМ”
Віваў ты вяроўкі з маіх русых кос,
Пускаў рачаёчкі маіх дробных слёз.
Няхай па ім тужыць агонь ды вада
не я па ім тужыць, буду малада!

Пад дубам-дубочкам ячмень малачу.
Павышэй дубочка саломка ляціць.
Каля таго дуба рэчанька бяжыць,
а пад той ды рэчцы чаўночак плывець.
А ў тым чаўночку моладзец сядзіць.
Чэшаць ён кудзёркі рыб’ім грабянём.
Пускаіць пачоскі на быстру раку,
хай плывуць з вадою к яго берагу!

Ды спытае мілу, як прыйдзе к вадзе:
ці баліць ёй сэрца па ім, маладзе
Калі яна тужыць – кудзёркі чарпнець,
а калі не тужыць – далей адпіхнець.
– Няхай па ім тужыць агонь ды вада,
не я па ім тужыць, буду малада.
Часаў жа ты трэскі з маіх белых плеч,
віваў ты вяроўкі с маіх русых кос!

– Віваў ты вяроўкі з маіх русых кос,
пускаў ручаёчкі маіх дробных слёз!
– Не жадаў я праўды ад цябе такой
Часаў жа я трэскі з бырозкі сухой
Віваў я вяроўкі з мачонай пянькі,
пускаў ручаёчкі з быстрынькай ракі!

(тэкст народны)

НАШТО

Нашто ды мне бровы чорныя,
Нашто вочы карыя?
Мае леты младыя,
Як цёмныя хмары.

Мае леты маладыя
Марне прападаюць,
Вочы плачуць, чорны бровы
Ад ветру ліняюць.

Ой, цяжкка мне, сіраціне,
Ды на свеце жыці,
Свае людзі, як чужыя, –
Не з кім гаварыці.

Ой, плач, сэрца, плачце, вочы,
Як плакалі ўчора –
Няхай плывуць мае слёзы
Аж у сіняе мора.

(тэкст народны)

“ВЕР У СЯБЕ”

Мне нічога не застаецца,
Мне баліць, гэта рвецца маё сэрца.
Бы адна, бы прастора глуха вата
Паглынае кожны гук узняты.
Не я воінам нараджалась,
Не я героем збіраюсь паміраць,
Але калі праб’ецца голас сэрца
Баюсь песню ужо не стрымаць.

Гэта мой бой! Гэта маё слова!
Калі рве нямы боль мушу верыць у адно я:
У саму сябе, у сваё сэрца, свае сілы.
У саму сябе, дай Бог, каб дух не падкасіла.
У саму сябе, у сваю годнасць, сваю шчырасць.
У саму сябе. Вер у сябе!

І калі няма надзеі – вер у сябе.
І калі знікае вера – вер у сябе.
Як шануе цябе маці,
Ганарыцца табой бацька – вер у сябе!

– Хто калі ня ты?
– Хто калі ня я?
Голас у галаве:
– Хто калі ня ты?
Хто калі ня ты?
Гэта маё месца! Гэта мой час!
Капытамі б’ецца пульс і ўжо не стрымаць
І ўжо не спыніць, і ўжо не стрымаць
Я хачу тут Жыць! Я хачу тут Жыць!

Гэта наш бой! Гэта наша слова!
Калі рве нямы боль мусім верыць у адно мы:
У саміх сябе, у сваё сэрца, свае сілы!
У саміх сябе, дай Бог, каб дух не падкасіла.
У саміх сябе, у сваю годнасць, сваю шчырасць.
У саміх сябе. Вер у сябе!

(А. Грахоўская)

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Комментарии закрыты.


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/wstarby/data/www/by-cry.com/wp-includes/plugin.php on line 437